inglise

© NOTICE OF RESTORE THE LAND . 18 June 2020 All The Land on Earth belongs to all Mankind, live living men and women , created by Creator and no one comes between , for use with their manure rights and cannot be purchased or nor can the land be taxed. The indigenous people of Estonia are restoring their estates, which were created by the creator , for use of men and women with a birthright. All land and mineral resources, including forests, belong to the live living men and women, Estonian land to the indigenous people of Estonia. Men and women restore Rights to Estonian Land, Forests, Mineral Resources, Airspace, Waters , Owned by Live Living Estonians Permanently and Forever. Area 45,228 square kilometers. On the east coast of the Baltic Sea, Border (682km; incl. 127km on Lake Peipsi). Russia (339km) and Latvia (343km). International land border (769km). Latvia (321km), Sweden (68km), Finland (272km) and with Russia (117km). The coastline (1241km) runs north along the Gulf of Finland, in the west borders the Väinameri and the southwestern Gulf of Riga. Obtained profit from Estonian land, forest, mineral resources, water areas , profit from the use of airspace , will be belong only to indigenous estonian men and women. This has been the case for a long time, since ancient times, by the Creator for born in the land , with a primary birthright and valid Immediately, from that moment and forever.

eesti

© MAA TAASTAMISE TEADE. 18. juuni 2020 Kogu maakera Maal kuulub kogu inimkonnale, elusatele elavatele meestele ja naistele, kelle on loonud Looja ja kedagi ei jää nende sõnnikuõigustega kasutamiseks ning seda ei saa osta ega maad maksustada. Eesti põlisrahvas restaureerib looja loodud mõisaid sünnipärase õigusega meeste ja naiste kasutamiseks. Kogu maa ja maavarad, sealhulgas metsad, kuuluvad elavatele meestele ja naistele, Eesti maa põlisrahvale. Mehed ja naised taastavad alaliselt ja igavesti elavate eestlaste omandis olevad õigused Eesti maale, metsadele, maavaradele, õhuruumile, veele. Pindala 45 228 ruutkilomeetrit. Läänemere idarannikul Border (682km; sh 127km Peipsi järvel). Venemaa (339km) ja Läti (343km). Rahvusvaheline maismaapiir (769km). Läti (321km), Rootsi (68km), Soome (272km) ja Venemaaga (117km). Rannajoon (1241 km) kulgeb põhja pool Soome lahte, läänes piirneb Väinamere ja Liivi lahe edelaosaga. Saadud kasum Eesti maalt, metsast, maavaradest, veealadelt, õhuruumi kasutamisest saadav kasum jääb ainult põlistele eestlastest meestele ja naistele.Seda on juba pikka aega, iidsetest aegadest peale teinud Looja, kes on sündinud maal, esmase sünniõigusega ja kehtib kohe, sellest hetkest ja igavesti.

Kasutustingimused

Järgige kindlasti tõlgitavate tekstide kirjalikke reegleid ja keeli. Üks olulisemaid asju, mida kasutajad Tolge.ee tõlkesüsteemi kasutamisel peaksid meeles pidama, on see, et tõlkimisel kasutatud sõnu ja tekste hoitakse andmebaasis ja jagatakse saidi sisus teistele kasutajatele. Seetõttu palume teil tõlkeprotsessi ajal sellest probleemist teadlik olla. Kui te ei soovi, et teie tõlked saidi sisus avaldataks, võtke ühendust: → "Kontakt" e-posti teel. Kui vastavad tekstid on saidi sisust eemaldatud.


Privaatsuspoliitika

Kolmandate osapoolte teenusepakkujad, sealhulgas Google, kasutavad küpsiseid reklaamide esitamiseks, mis põhinevad kasutaja eelmistel külastustel teie veebisaidil või muudel veebisaitidel. Google'i reklaamiküpsiste kasutamine võimaldab tal ja tema partneritel teie kasutajatele reklaame esitada vastavalt teie saitide ja / või muude Interneti-saitide külastusele. Kasutajad saavad isikupärastatud reklaamidest loobuda, külastades jaotist Reklaamiseaded. (Teise võimalusena saate suunata kasutajad loobuma kolmandast isikust müüja küpsiste kasutamisest isikupärastatud reklaamide jaoks, külastades veebisaiti www.aboutads.info.)